เมืองโบราณบ้านคูบัว ราชบุรี/ Ban Khu Bua Ancient City, Ratchaburi

Ban Khu Bua Ancient City, Ratchaburi, Thailand

เมืองโบราณบ้านคูบัว ตำบลคูบัว เป็นเมืองโบราณอยู่ห่างจากเมืองราชบุรีไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 12 กิโลเมตร คาดว่าสร้างมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 ในอาณาจักรทวารวดี

โดยลักษณะแผนผังของเมืองนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน วางตัวตามแนวเหนือ-ใต้ ขนาดกว้าง 800 เมตรและยาว 2,000 เมตร มีลำน้ำไหลผ่านสองสาย คือ ห้วยคูบัวกับห้วยชินสีห์

สันนิษฐานว่าสถาปัตยกรรมในเมืองโบราณคูบัวนั้นได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะจากช่างสมัยราชวงศ์คุปตะ ประเทศอินเดีย

โบราณสถานที่ขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีหลายอย่าง สันนิษฐานได้ว่าเมืองคูบัว ดินแดนราชบุรีแห่งนี้ เคยเป็นเมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองในยุคทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่ 11-16

พบร่องรอยโบราณสถานมากกว่า 60 แห่ง และส่วนใหญ่เป็นศาสนสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาทั้งในลัทธิเถรวาทและมหายาน

วัตถุที่ขุดค้นพบเป็นประติมากรรมปูนปั้นและดินเผา ที่ใช้ประดับอาคาร เช่น พระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ เทวดาหรือบุคคลชั้นสูง ฯลฯ

เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องประดับต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทางเทคโนโลยีขั้นสูงในยุคนั้น

Credit: Photo on Tourism Authority of Thailand
ขอบคุณภาพจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

#เมืองโบราณบ้านคูบัว

Total
0
Share
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x