โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ เพชรบุรี/ “Chang-Hua-Mun” Royal Initiative Project, Phetchaburi

Chang Hua Mun Royal Initiative Project, Phetchaburi, Thailand

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงซื้อที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองเสือด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 250 ไร่ ในปี พ.ศ. 2551-2552

โดยมีแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาพื้นที่ โครงการตัวอย่างด้านการเกษตร และเป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวมพืชพันธ์หลากหลายชนิดที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศ

โดยเป็นการเพาะปลูกพืชเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน และส่งจำหน่ายในตลาด

เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินประทับที่พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงนำมันเทศที่ชาวบ้านทูลเกล้าฯถวาย วางบนตาชั่ง เมื่อเสด็จฯ กลับมาที่พระราชวังไกลกังวลอีกครั้ง ทรงพบว่าหัวมันเทศมีใบอ่อนงอกออกมา จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้นำหัวมันนั้นไปเพาะในกระถาง และทรงให้นำมาเพาะปลูกในพื้นที่นี้ และพระราชทานนามว่า โครงการชั่งหัวมัน ในพระราชดำริ จึงเป็นที่มาของชื่อโครงการ

ภายในโครงการมีแหล่งน้ำ เช่น อ่างเก็บน้ำหนองเสือ ระบบส่งน้ำบ่อบาดาล เพื่อนำมาใช้ในการเกษตร กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม และแผงโซล่าร์เซลล์

การปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้ เช่น แปลงเกษตรผสมผสาน นาข้าวไรซ์เบอรี่ แปลงมะนาว แปลงสับปะรดปัตตาเวีย มะพร้าวน้ำหอม ชมพู่เพชรสายรุ้ง เป็นต้น

ภายในโครงการมีบริการ รถจักรยานสำหรับขี่ชมทัศนียภาพ และรถไฟฟ้านำชมในพื้นที่

Credit: Photo on Tourism Authority of Thailand
ขอบคุณภาพจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

#โครงการชั่งหัวมัน

Total
0
Share
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x