น้ำตกเอราวัณ กาญจนบุรี / Erawan Waterfall Erawan National Park, Kanchanaburi

Colorful majestic waterfall in national park forest during autumn, Erawan Waterfall, Kanchanaburi, Thailand

น้ำตกเอราวัณ อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของไทย มีลักษณะเป็นน้ำตกหินปูน น้ำเป็นสีเขียวมรกตใส สวยงามมาก มีระยะทางทั้งหมดประมาณ 2,200 เมตร แบ่งออกเป็น 7 ชั้น มีชื่อเรียกตั้งแต่ชั้นที่ 1-7 ได้แก่ ไหลคืนรัง, วังมัจฉา, ผาน้ำตก, อกนางผีเสื้อ, เบื่อไม่ลง, ดงพฤกษา และภูผาเอราวัณ

ชั้นที่ 7 เป็นบริเวณธารน้ำตกที่ไหลลงมาตามแนวหินคล้ายรูปช้างสามเศียร หรือที่เรียกกันว่าช้างเอราวัณ ซึ่งเป์นเอกลักษณ์ที่มาของชื่ออุทยานแห่งชาติเอราวัณ

Credit: Image by Wiroj Sidhisoradej on Freepik

#น้ำตกเอราวัณ

Total
0
Share
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x