เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี / Khao Khitchakut, Chanthaburi

People traveling to worship The stone with the footprint of Lord Buddha at Khitchakut mountain, It is a major tourist attraction Chanthaburi, Thailand

เขาคิชฌกูฏ จุดไฮไลต์ “รอยพระพุทธบาท” และหินก้อนใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมหน้าผา นักแสวงบุญเชื่อกันว่าใครได้มานมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาคิชฌกูฏ ก็เปรียบเสมือนได้เข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และจะได้รับผลบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ ประสบแต่ความสุขความเจริญ หากมาอธิษฐานขอพรที่นี่แล้วจะสัมฤทธิ์ผล

Credit: Photo by inuyasha.tp837217 on Vecteezy

#เขาคิชฌกูฏ

Total
0
Share
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x