อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา / Phra Nakhon Si Ayutthaya Historical Park, Ayutthaya

beautiful old architecture historic of Ayutthaya in Thailand – boost up color processing style, UNESCO world heritage.

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา แหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2534 อยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยา เขตเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา เป็นราชธานีเก่าแก่อันยิ่งใหญ่ มีศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ ทรงคุณค่า และงดงาม

จุดท่องเที่ยวหลัก ๆ เช่น พระราชวังโบราณหรือพระราชวังหลวง ที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา, วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระราชวังที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)

สามารถขับรถเที่ยวชม ภายในเขตอุทยานพื่อชื่นชมโบราณสถานที่สำคัญๆ ต่างๆได้

Credit: Image by topntp26 on Freepik

#อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

Total
0
Share
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x