พุทธมณฑล นครปฐม/ Phutthamonthon Buddhist Park, Nakhon Pathom

Visakha Bucha Day at Phutthamonthon Buddhist Park, Nakhon Pathom, Thailand

พุทธมณฑล ตำบลศาลายา เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 เพื่อฉลองวาระกึ่งพุทธกาล ที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาได้ถึง 2,500 ปี

พระพุทธรูปปางลีลา เรียกว่า ‘พระศรีศากยะทศพลญาณ’ เป็นพระประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ มีความโดดเด่นอยู่ตรงผ้าจีวรที่มีความพลิ้วเหมือนจริง ออกแบบโดย ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประกอบพิธีสมโภช เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ในสมัยสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี

ปัจจุบันเป็นศูนย์รวมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาพักผ่อนได้อีกด้วย

Credit: Photo on Tourism Authority of Thailand
ขอบคุณภาพจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

#พุทธมณฑล

Total
0
Share
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x