วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เชียงใหม่ / Wat Phrathat Doi Suthep, Chiang Mai

Gold Pagoda beautiful architecture in Wat Phrathat Doi Suthep landmark of Chiangmai in Thailand

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นปูชนียสถานที่แสดงออกถึงศิลปกรรมล้านนาไทย คู่เมืองเชียงใหม่มาช้านาน ที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ ภายในเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ทรงมอญ ที่ใต้ฐานพระเจดีย์มีพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุอยู่

นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นมาชื่นชมความงดงามขององค์เจดีย์ และชมทิวทัศน์รอบๆตัวเมืองเชียงใหม่ได้

Credit: Photo by sirejaruttakul130139 on Vecteezy

#วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

Total
0
Share
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x