วัดภูมินทร์ น่าน / Wat Phumin, Nan

Ancient Buddhist temple mural painting at Wat Phumin, Nan province, Thailand

วัดภูมินทร์ วัดเก่าแก่ของจังหวัดน่าน มีเอกลักษณ์จากสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถทรงจตุรมุขที่รวมพระอุโบสถและวิหารไว้ในอาคารเดียวกัน และมีบันไดนาคทั้งสี่ทิศ ข้างในประดิษฐานพระประธานจตุรพักตร์ 4 ด้าน ไม่ว่าจะเดินขึ้นบันไดทางทิศไหน ก็จะพบกับพระพักตร์ของพระพุทธรูปทุกด้าน

มีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่ถ่ายทอดเรื่องราวทางพุทธชาดก และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต โดยเฉพาะภาพวาดฝาผนัง ภาพกระซิบบันลือโลก ซึ่งเป็นภาพวาดฝาผนังปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรัก ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่านอีกด้วย เมื่อมาถึงจังหวัดน่านแล้ว ถ้าไม่ได้แวะมาที่วัดภูมินทร์ ถือว่ายังมาไม่ถึงน่านนะ

Credit: Image by CC0 Public Domain

#วัดภูมินทร์

Total
0
Share
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x