พระนครคีรี (เขาวัง) เพชรบุรี/ Phra Nakhon Khiri (Khao Wang), Petchaburi

Temple on mountain top at Khao Wang Palace during festival, Petchaburi, Thailand

พระนครคีรี (เขาวัง) อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี เป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี พระราชวังฤดูร้อน ที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่ 3 ยอด ประกอบด้วยพระที่นั่ง พระตำหนัก วัด และกลุ่มอาคารต่างๆ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งในขณะนั้นเป็นพระสมุหกลาโหมเป็นแม่กองก่อสร้าง จนสำเร็จเรียบร้อยเมื่อปี พ.ศ. 2403 พระราชทานนามว่า “พระนครคีรี” ซึ่งชาวเมืองเพชรเรียกว่า เขาวัง มาจนถึงทุกวันนี้

Credit: Image by Wiroj Sidhisoradej on Freepik

#พระนครคีรี #เขาวัง

Total
0
Share
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x